Op secundair niveau kunnen jongeren met een emotionele of gedragsstoornis zonder verstandelijke beperking, type 3 onderwijs volgen. Dit kan wanneer uit een multidisciplinair onderzoek, met inbegrip van een psychiatrisch onderzoek, een diagnose van één van volgende stoornissen wordt vastgesteld: een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, een gedragsstoornis in enge zin (conduct disorder), een angststoornis, een stemmingsstoornis of een hechtingsstoornis. Met het M-decreet wordt ook GON voor deze doelgroep mogelijk.

Een visietekst is in ontwikkeling.