Welkom op de website van KOCA GON.


GON staat voor Geïntegreerd ONderwijs.

Het is een samenwerkingsverband tussen ouders, kinderen en jongeren, gewoon onderwijs, buitengewoon onderwijs en het CLB.

GON –begeleiding ondersteunt leerlingen en studenten met een beperking om les te volgen in het gewoon onderwijs.
GON vertrekt vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling, waarbij de begeleiding verschillende vormen kan aannemen:

  • Ondersteuning van de leerling / student zelf

  • Ondersteuning van de ouders

  • Ondersteuning van de leerkrachten en het schoolteam


KOCA GON biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren

  • met een spraak taal ontwikkelingsstoornis (STOS type 7)

  • met een gehoor problematiek (D&SH type 7)

  • met een autisme spectrum stoornis (ASS type 9)

  • die vanuit het buitengewoon onderwijs type basisaanbod de overstap maken naar het gewoon onderwijs (BA type basisaanbod)


Met bijna 100 collega’s bieden we GON – begeleiding aan in de grote regio Antwerpen en werken we netoverschrijdend. We bieden ondersteuning in het basis, secundair en hoger onderwijs.

GON – begeleiding is gratis en wordt altijd aangevraagd via het CLB.
Samen met de ouders, het schoolteam en het CLB worden de zorgvragen uitgeschreven.
Het CLB maakt de vraag naar GON – ondersteuning over aan de GON – dienst.

Onze visie en werking voor de verschillende doelgroepen vind je terug bij de algemene KOCA info.

Voor alle wetgeving, procedures en verdere informatie verwijzen we jullie graag naar: