Arm zijn is niemands schuld

  • Armoede is geen drempel voor zorg en onderwijs in KOCA

  • Medewerkers hebben oog en hart voor mensen in armoede

  • Samen staan we sterk in de strijd tegen armoede

  • Soberheid maar ook generositeit is een blijvend aandachtspunt binnen KOCA

  • We geven signalen aan de overheid om de wereld van mensen in armoede te verbeteren


Praat niet over mij maar met mij, want alles wat je over mij zegt, is tegen mij

  • Alle kinderen, jongeren en ouders zijn gelijkwaardige en noodzakelijke partners

  • Samen bouwen we aan een veilige omgeving en een mooie toekomst van elk kind

  • We verkennen elkaars leefwereld en genieten ervan

  • KOCA bouwt bruggen tussen gezinnen