diversiteit


We kiezen voor de kracht van wat ons bindt.
Diversiteit is een opdracht en een troef voor KOCA.


Wij – Jij samen
Dialoog is de gespreksvorm bij uitstek. Daarom maken we tijd om met zorg
naar iedereen te luisteren. Intense samenwerking is de kracht die ons bindt.
Samenwerking houdt rekening met ieders perspectief. Verscheidenheid is vaak
verrassend en uitdagend, confronterend en verrijkend.
Wie je ook bent
We werken mee aan een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen.
Ieder mens is voor ons belangrijk. We kijken om ons heen met een zo ruim
mogelijke en open blik.
We staan naast je
Met respect. We handelen steeds naar de opdrachtverklaring. We blijven ons
bekwamen om vlot te kunnen overschakelen tussen de verschillende zorgen en
vragen. We staan open voor constructieve dialoog over de eigen omgang met
normen en waarden.