Wie of waar je ook bent,
wij staan naast je,
opdat je op eigen krachten verder kan.

WIJ – Jij samen
We spreken vooral met jou, niet alleen over jou. In dialoog en verbondenheid
werken we samen met jou, je gezin en je omgeving. We be-handelen je niet,
we handelen samen in een team van verschillende medewerkers uit onderwijs
en zorg, waarbij jouw inbreng van bijzonder grote waarde is. Je vragen, je noden,
je bestaan – kortom JIJ bent richtinggevend.

Wie je ook bent
Bij ons ben je van harte welkom zoals je bent. Je mogelijkheden en je talenten
zijn belangrijk. Je beperkingen, je kleur, je afkomst, je levensvisie … zien we als
kansen. Wie je ook bent, wij omringen je met warme, liefdevolle aandacht en we
doen dit vanuit het christelijk verhaal.

Waar je ook bent
We ondersteunen je daar waar het nodig is voor je welzijn. Hier, in het buitengewoon
onderwijs al dan niet samen met zorg. Daar, in je gezin, in je school, in je
eigen buurt, in je vrije tijd…

Wij staan naast je
We staan naast je: samen, gelijkwaardig, respectvol, ondersteunend. We gaan
in gesprek over jouw weg, vanuit wat jij, samen met je ouders en je omgeving,
ons aangeeft. Hierbij dringen we ons niet op en geven we onze inzichten en
ervaringen een plaats in de begeleiding. Je kan rekenen op onze bekwame
inzet en voortdurende vorming. We gaan bedachtzaam om met de middelen
die we van de overheid – onderwijs en zorg – krijgen en erkennen onze grenzen
en beperkingen. We willen als medewerkers deugd hebben aan en groeien in
de weg die we met jou gaan. Daarbij steunen we ook elkaar, we dragen zorg
voor de groei en het welzijn van onze collega’s.

Opdat je op eigen kracht verder kan …
We blijven naast je staan zolang en zoveel als nodig voor je welzijn, maar ook
niet langer en meer dan nodig! Vanuit een geloof in jouw kunnen, helpen we je
om je talenten te ontdekken en uit te bouwen. Zo kan je op eigen kracht verder,
verbonden met je gezin, je vrienden, je omgeving, om zo zelfstandig mogelijk je
eigen leven uit te bouwen. Tegelijk willen we de omgeving waarin je terecht komt
én de samenleving versterken, zodat jij daar echt welkom bent.