In de Opdrachtverklaring van KOCA staat: “Vanuit een geloof in jouw kunnen, helpen we je om jouw talenten te ontdekken en uit te bouwen”.

Vanuit die idee, kiest KOCA er voor om een vrijwilligerswerking uit te bouwen. Het inschakelen van vrijwilligers biedt extra  kwaliteit bij het realiseren van de doelstellingen bij de opvoeding van de kinderen en jongeren. Vrijwilligers geven bovendien invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid van de gemeenschap en zijn bruggenbouwers van en naar de samenleving voor onze kinderen en jongeren. Dit kadert in onze inclusie gerichte werking.

Vrijwilligers zijn complementair aan het vaste personeelskader, werken onbezoldigd en zijn partner met en naast de professional. Vrijwilligerswerk ondersteunt en biedt extra mogelijkheden bij de normale werking.

Tegelijkertijd wil KOCA een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing van de vrijwilliger en een plek zijn waar hij of zij zich goed voelt. Vrijwilligers kunnen rijke ervaringen opdoen en krijgen in KOCA de kans hun talenten en competenties op informele manier verder te ontwikkelen en te verdiepen. We realiseren dit door een regelmatige begeleiding en gerichte vorming aan te bieden. Vrijwilligers maken integraal deel uit van KOCA en waar mogelijk van een team.

Het is belangrijk dat er een vertrouwensband kan opgebouwd worden met onze kinderen, jongeren en medewerkers. Dit is een voorname verwachting naar de vrijwilliger. Vrijwilliger zijn in KOCA betekent dan ook dat je een bepaald, afgesproken engagement opneemt.

Zo ontstaat er een succeservaring voor alle betrokkenen bij het vrijwilligerswerk en dit zowel bij de kinderen en jongeren, de vrijwilliger, de medewerker, KOCA als uiteindelijk bij de hele samenleving.

Bij vragen, kan je steeds een e-mail sturen naar info@koca.be