1. Structuur van het kwaliteitshandboek

 2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening

 3. Kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen

  1. Kwaliteitsbeleid van KOCA (wordt herwerkt)

  2. Geschreven referentiekader (visieteksten van KOCA)

  3. Positief begeleiden

  4. Medewerkersbeleid en visie op leiderschap 4. Kwaliteitssysteem

  1. Organisatiestructuur

  2. Overzicht en werking van de overlegorganen

  3. Deelname aan externe overlegorganen

  4. Inzet van middelen

  5. Beheer van documenten van het kwaliteitshandboek  5.  Gebruikersgerichte processen

  1. De intake

  2. Opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het individueel handelingsplan (IHP)

  3. Het beëindigen van de ondersteuning

  4. Het organiseren van het collectief overleg met de gebruikers

  5. Het afhandelen van klachten van gebruikers

  6. Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers

  7. De tijdelijke afzonderingsmaatregelen

  8. Verpleegkundige handelingen en medicatie 6. Organisatiegerichte processen

  1. Selecteren en aanwerven medewerkers

  2. Ondersteunen en evalueren van medewerkers

  3. Medewerkers uit dienst

  4. Vrijwilligers

  5. Stagiairs

  6. Vormen, trainen, opleiden van medewerkers (VTO)

  7. Grensoverschrijdend gedrag t.a.v. medewerkers 7. Zelfevaluatie

  1. De jaarlijkse organisatieplanning en de evaluatie organisatieplanning

  2. Periodieke evaluatie ingezette middelen (personeel, financiën, gebouwen en uitrusting, technieken en methoden)

  3. Tevredenheid gebruikers

  4. Tevredenheid medewerkers (wordt uitgewerkt)

  5. Interne audits

  6. Beoordeling kwaliteitssysteem door directie

  7. Het implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen