DELEN IS VERMENIGVULDIGEN!


‘Outreach’ is een vorm van ondersteuning naar de omgeving van mensen met gehoorverlies of een spraaktaalontwikkelingsstoornis. We delen de expertise van onze dienst zodat deze kennis zich kan vermenigvuldigen en leiden tot een betere integratie en wederzijds begrip.

 Je kan een informatiemoment aanvragen indien:

 • Je een kind in uw klas/school/kinderopvang/jeugdvereniging hebt die gehoorverlies of een spraaktaalontwikkelingsstoornis heeft.

 • Je op de werkvloer samenwerkt met een persoon met deze beperking.

 • Je nood hebt aan handvaten om de communicatie met deze persoon te verbeteren.

 • De persoon met de beperking nog geen individuele hulpverlening geniet (bv. Ondersteuningsnetwerk, contextbegeleiding, thuisbegeleiding…).Wat biedt outreach?

Outreach is een vorm van ondersteuning die informatie wil verstrekken aan het netwerk rond personen met een auditieve beperking of spraaktaalontwikkelingsstoornis. Iedereen in dit netwerk kan beroep doen op de expertise en deskundigheid van onze dienst omtrent deze beperking. We vertrekken vanuit uw vragen  en bieden  informatie, overleg of advies aan. Samen zoeken we naar mogelijke strategieën.

Wij kunnen refereren naar instanties die het gezin en/of uw organisatie verder kunnen ondersteunen indien nodig.

Enkele voorbeelden:

 • Jelle draagt een hoorapparaat. Kan hij nu horen zoals de andere kinderen? Heeft hij problemen bij dictee door spellingproblemen of door zijn gehoor? Wat en hoe hoort Jelle eigenlijk? Waarop kan ik letten als leerkracht?

 • Mark werkt op de IT-afdeling met vijf andere collega’s. Hij geeft aan dat het sociale contact met de anderen een moeilijk punt is. De dienst ervaart Mark als ‘afzijdig’. Hoe kan Mark meer deel uitmaken van de organisatie?

 • De juf van Lien merkt dat Lien haar opdrachten niet goed begrijpt. Ze kijkt rond om te weten wat er gevraagd wordt. Bij het kringgesprek komt ze niet graag aan het woord en vertelt ze onsamenhangend. Lien houdt zich afzijdig bij spelletjes of maakt zich boos als ze zich niet begrepen voelt. Hoe kan ze Lien helpen bij haar leerontwikkeling en de sociale interactie met de klasgenoten?


Hoe verloopt de aanvraag?

Neem contact op

 • Via mail: outreach@koca.be

 • Via telefoon: 0476/56.72.36


U wordt gecontacteerd om uw vraag verder te verduidelijken.

Uw aanvraag wordt besproken in het begeleidingsteam. Vervolgens bekijken we de mogelijkheden van een gepaste interventie en maken we met u een concrete afspraak.

Hoe gaat de begeleiding praktisch?

 • Er zijn minimum drie personen aanwezig op het infomoment.

 • Duur: 1 tot 2 uur.

 • Deze hulpverlening kadert in ‘rechtstreeks toegankelijke hulp’.

 • Werkingsgebied: provincie Antwerpen en Waasland.