Welkom 

 

De Klinkaard wil een thuis zijn voor volwassen vrouwen en mannen die doof zijn of slechthorend. Allen hebben ze één of meerdere bijkomende ondersteuningsnoden.
Sommigen zijn blind of slechtziend, anderen hebben een verstandelijke beperking. Enkelen behoren tot de groep van mensen met autisme of hebben psychische moeilijkheden.
De Klinkaard is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend voor 3 mensen die werkbekwaam zijn in een beschermde omgeving, en voor 21 niet-werkende volwassenen, waarvan 6 nursing-plaatsen.
Naast een aangename woonomgeving heeft De Klinkaard een gedifferentieerd aanbod van dagactiviteiten.
De Klinkaard bouwde met Huis Tinel een extra aanbod uit voor volwassenen vrouwen en mannen die doof zijn of slechthorend. Door middel van een convenanten overeenkomst krijgen ze ondersteuning op maat. Daarbij kunnen ze de combinatie met een andere dagbesteding maken en beroep doen op de info die zij nodig hebben. Er wonen nu 4 inwoners samen die kunnen terugvallen op de ondersteuning vanuit De Klinkaard.

 

Klik hier voor meer info