We starten met jouw vraag.

Aan de hand van een gesprek kijken we samen naar jouw ondersteuningsvraag.

Indien we overeenkomen om verder te gaan maken we met jou een contract op.
We noemen dit de Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO)
Dit IDO vormt de leidraad doorheen het ondersteuningstraject.

Volgende domeinen kunnen aan bod komen:

 • Persoonlijke ontwikkeling:
  bv. werk/stage, opleiding, vrije tijd, eten en koken, persoonlijke hygiëne, orde en onderhoud, was en kledij, mobiliteit, geldbeheer, administratie …

 • Zelfbepaling:
  bv. toekomstwens, zelfsturende vaardigheden …

 • Interpersoonlijke relaties:
  bv. sociaal leven, netwerk en omgeving, communicatie …

 • Sociale inclusie:
  bv. geaccepteerd worden, steun uit omgeving, netwerk …

 • Rechten en plichten:
  bv. privacy, gelijke behandeling …

 • Emotioneel welbevinden:
  bv. gedrag en emotionele ontwikkeling, omgaan met ASS, zelfbeeld, tevredenheid …