Wie kan er bij ons terecht?

 • Baby tot adolescent (0-18 jaar)

 • Kinderen, jongeren en volwassenen die begeleid worden binnen KOCAvzw (leerlingen van de zuidschool, thuisbegeleiding, de Klinkaard, BUSO Emmaüs)

 • Baby’s, kinderen en jongeren verwezen door externe diensten (NKO-arts, CLB, leerkracht, paramedici, ondersteuningsnetwerk, …)


Wat doen we?

 • Audiologische onderzoeken: aangepast aan de onderzoeksleeftijd (baby- en kinderaudiometrie: BOA, VRA, ICR)

  • Tonaal audiometrie

  • Detectie en discriminatie van spraakklanken

  • Spraakaudiometrie in stilte

  • Spraakaudiometrie in ruis

  • Lokalisatietesten

  • AVS testen (‘Auditieve VerwerkingsStoornis’)

  • Tympanometrie • Hoortoestel aanpassingen

  • Selectie, proefperiode en evaluatie van de hoorapparaten

  • Blijvende opvolging (evaluatie, onderhoud, herstellingen) • Hulpmiddelen: info verstrekken, aanpassen en opvolgen

  • Tril- en lichtwekkers

  • Signaleringssystemen

  • FM / RF systemen

  • (Bluetooth) Geluidsoverdrachtsystemen • Bijkomende dienstverlening

  • Info verstrekken over Cochleair implantaat (CI)

  • Maken van oorafdrukken
We helpen u graag verder op afspraak in de Lange Elzenstraat. Leerlingen van de Zuidschool volgen we op in de school. Beide vestigingen beschikken over een audiologische cabine.

InleidingObservatieKijkreflexSpelaudiometrieTonaal audiometrieSpraakaudiometrieKlankdiscriminatie