Informatie over het school -en busvervoer vind je hier.

Momenteel loopt er een pilootproject leerlingenvervoer in Antwerpen waarbij we op zoek gaan naar het gepaste schoolvervoer voor uw kind. Dit kan de schoolbus zijn maar ook openbaar vervoer of de fiets of te voet of …

Meer informatie kan u hierover terugvinden op deze website.

 

Indien uw zoon of dochter gebruik wenst te maken van het schoolbusvervoer kan u via deze link nagaan of u hier recht op hebt.

 

U kan voor meer informatie ook terecht bij Kathleen Lebbe, verantwoordelijke voor het leerlingenvervoer in KOCA via kathleen.lebbe@koca.be.