Heel wat van onze jongeren en kinderen leven in gezinnen in armoede. We willen er
alles aan doen om deze gezinnen gelijke kansen te bieden. Er voor
zorgen dat de kinderen en jongeren dezelfde activiteiten mee
kunnen doen en dezelfde zorg en begeleiding kunnen krijgen.

Nu merken we dat gezinnen afhaken van therapie of opvang op het
MFC omdat ze deze zorg niet kunnen betalen. Een groot deel wordt
gesubsidieerd door de overheid. We spreken hier over het
persoonlijk aandeel dat te zwaar om dragen is voor deze gezinnen.
Dit vinden we onaanvaardbaar.En daarom willen we beroep doen
op u zodat elk kind de zorg krijgt waar hij recht op heeft.
KOCA zal uw bijdrage gebruiken om de zorg te betalen van
bijvoorbeeld een therapeut, een thuisbegeleiding,
opvang/begeleiding/verblijf bij het Multifunctioneel Centrum.
Een eenmalige bijdrage is mogelijk, maar een maandelijks bedrag
geeft meer toekomstkansen.

Omarm samen met KOCA de gezinnen in armoede en
maak mee de steun en zorg mogelijk die nodig is.

KLIK HIER om mee het verschil te maken voor deze gezinnen.