GON?

Sinds 1 september 2017 zijn de ondersteuningsnetwerken van start gegaan. De jarenlange ervaring van KOCA in de GON-werking is mee ingekapseld in de uitbouw van het ondersteuningsnetwerk Antwerpenplus.

Samen met andere scholen buitengewoon onderwijs maakt KOCA deel uit van dit ondersteuningsnetwerk. Voor meer informatie verwijzen we jullie graag naar www.onaplus.be !