MFC in het kort


KOCA MFC biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot 21 jaar. Afhankelijk van de ondersteuning die je nodig hebt (beschreven in het jeugdhulpverleningsvoorstel), bieden we de modules dagopvang, verblijf en mobiele en ambulante begeleiding.