VOOR WIE?


RTH is er voor kinderen, jongeren, en volwassenen met een (vermoeden van) beperking. Dit vermoeden kan vastgesteld worden door KOCA zelf. Je hoeft géén aanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP) van het Agentschap Jongerenwelzijn.

 

VOORWAARDEN • Je krijgt (nog) geen niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals via een MFC (multifunctioneel centrum) of FAM (flexibel aanbod meerderjarigen).

 • Je ontvangt geen persoonsgebonden budget (PGB) of persoonlijk assistentiebudget (PAB)


 

TYPES RTH-ONDERSTEUNING


Ondersteuning kan bestaan uit mobiele of ambulante begeleiding, dagopvang, of verblijf.

 • Begeleiding: individuele gesprekken met een begeleider (zoals: een therapeut, jongerenbegeleider, contextbegeleider, …), van jou of jouw netwerk,

  • op KOCA (ambulant), of

  • in jouw (thuis)omgeving (mobiel)
Voorbeeld: Een leerling bij KOCA krijgt wekelijks op school begeleiding van een psycholoog, specifiek over het omgaan met zijn autismespectrumstoornis.

 • Groepsbegeleiding: algemene ondersteuning van twee of meer personen of hun netwerk


Voorbeeld: Een groepje leerlingen volgt wekelijks samen kinesitherapie in groep.

 • Dagopvang: zinvolle dagbesteding op KOCA


Voorbeeld: Een jongere die niet in het MFC zit, komt tijdens de zomervakantie enkele dagen naar KOCA voor een dagbesteding die specifiek georganiseerd wordt voor doven en slechthorenden.

 • Verblijf: overnachting (momenteel niet mogelijk op KOCA)

 • Er is nog een vorm van RTH-ondersteuning die bedoeld is voor ondersteuners en hulpverleners: outreach. Dit bestaat meestal uit handicapspecifieke kennisoverdracht.


 

HOE WERKT HET? • Per jaar heb je recht op 8 punten. Voor elke RTH-ondersteuning gebruik je een deeltje van je punten. Je beslist zelf hoe je deze punten besteedt, zolang je niet méér dan 8 punten per jaar gebruikt.

 • De verschillende vormen van ondersteuning kunnen gecombineerd worden. Bijvoorbeeld: je kunt begeleiding
  en dagopvang combineren. Je kunt ook RTH-ondersteuning krijgen van verschillende voorzieningen;

 • Per ondersteuning kan een bijdrage worden aangerekend (op basis van maxima opgesteld door het VAPH).

 • RTH kan gecombineerd worden met een basisondersteuningsbudget (BOB), dienst ondersteuningsplan (DOP) of individuele materiële bijstand (IMB).


 

⇒ Lees alles ook na in de folder KOCA-RTH