Thuisbegeleiding in het kort


Wat kunnen we doen vanuit thuisbegeleiding?:
  • We luisteren naar de vragen en de bezorgdheden van de ouders/jongere/volwassene.

  • We geven informatie omtrent de doofheid, slechthorendheid, spraaktaalontwikkelingsstoornis, het ontwikkelen van communicatie (spraak, taal, gebaren), hooropvoeding en andere verwante thema’s.

  • We ondersteunen administratieve taken.

  • We kijken naar de brede omgeving van het kind en de ouders (broers of zussen, grootouders, familie, andere zorgverleners, schoolgemeenschap,…) en geven ook aan hen de nodige informatie.

  • We zijn een extra paar ogen en oren om de algehele ontwikkeling van het kind of de jongere mee op te volgen en de ouders in hun opvoeding te begeleiden.

  • Contacten leggen en inschakelen van de bredere context van dove of slechthorende volwassenen.