De voorrangsperiode is afgesloten.

Ook de aanmeldperiode via meldjeaan is afgelopen.

 

Vanaf 17 mei starten de vrije inschrijvingen : hebt u zich niet kunnen inschrijven of was u te laat om aan te melden, dan is het belangrijk om u toch te registreren.

Op deze manier is uw kind gekend bij de school en ontvangt u een rechtsgeldig bewijs van hun weigering (mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving).

 

Voor een vrije inschrijving kan u terecht bij ons onthaal op school tijdens de schooluren : KOCA basisonderwijs, Rudolfstraat40, 2018 Antwerpen

 

 

We geven u een overzicht van de vrije plaatsen die er momenteel zijn in onze school .

KOCA Basisonderwijs Type Niveau capaciteit Vrije plaatsen
Type 9

 

Kleuter 28 0
Type 9

 

lager 114 0
Type 7

 

kleuter 36 2*
Type 7

 

lager 176 0*
Type Basisaanbod lager 96 0

*KOCA heeft het engagement om de kinderen T7 doelgroep D&SH maximaal op te nemen