KOCA vzw is de voorbije jaren zeer actief geweest in het vernieuwen van zijn infrastructuur. De maatschappij en de sectoren Onderwijs en Zorg bewegen echter ook.
Daarom proberen wij steeds zo goed mogelijk in te spelen op de vragen vanuit de maatschappij. Dit moet uiteraard met een blik op de toekomst om de middelen die we hebben zo goed mogelijk te investeren.
In 2018 heeft KOCA een buurtvergadering georganiseerd om de planning van de werken op het binnengebied (Van Schoonbekestraat – Lange Lozanastraat) te kaderen.
Hierna is een nieuwbouw gerealiseerd voor een 60-tal jongeren.

In fase 2 ging de bovenbouw van de school afgebroken worden.
Intussen is er een verdere haalbaarheidsstudie uitgevoerd en blijkt dit technisch en financieel onhaalbaar.
Voor ons Secundair Onderwijs staan we al jaren op de wachtlijst voor subsidies vanuit Onderwijs. Intussen hebben we ingetekend voor een publiek-private samenwerking via DBFM, Scholen van Vlaanderen, om versneld te kunnen starten met een nieuwe school.