• Het onderwijsaanbod KOCA is bedoeld voor moeilijke lerende adolescenten met gedrags- en emotionele problemen die onvoldoende aan hun trekken komen in het gewoon secundair onderwijs.
 • Deze jongeren kunnen terecht in de KOCA Secundair Onderwijs (BuSO type 1 en 3, opleidingsvorm 3)

 

Doelen en uitgangspunten van het onderwijsaanbod

 

 • in het BuSO type 1 en 3, opleidingsvorm 3 worden de jongeren voorbereid op een normaal volwassen leven en tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit. Door aangepaste werkmethoden willen we het leervermogen van de jongeren versterken. Ook besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. We werken aan de uitbouw van een geïntegreerde algemene sociale vorming (GASV) enerzijds en een beroepsgerichte vorming (BGV) anderzijds.
 • Kenmerkend voor het onderwijsaanbod zijn:
  1. Kleine leerlingengroepen
  2. Een aangepast leerpakket
  3. Een individueel handelingsplan
  4. Multidisciplinaire werking
  5. Individuele leerlingenbegeleiding
  6. Doelgerichte samenwerking met de ouders
 • Geïntegreerde  algemene en sociale vorming (GASV): Naast lees-, schrijf en rekenaardigheden die zo praktisch mogelijk worden ingericht, wordt gewerkt aan:
  1. Maatschappelijke vorming d.m.v. projecten waarin de ontwikkelingsdoelen aan bod komen
  2. De uitbouw van een evenwichtige persoonlijkheid
  3. Het opvoeden tot zelfstandige , zelfredzame en sociaal bekwame personen
  4. Het zich gepast kunnen uitdrukken en met anderen kunnen communiceren
  5. Voorbereiding op een zinvolle vrijetijdsbesteding en -beleving via sport, creatieve en recreatieve activiteiten
 • De beroepsgerichte vorming(BGV): Is de voorbereiding op het uitoefenen van een beroep waarmee jongeren later in het gewoon arbeidscircuit terecht kunnen als vakman op assistent-niveau.