Aanbod secundair onderwijs

Wil je graag weten wie er bij ons terecht kan en welke opleidingsvormen wij aanbieden ? Bekijk ons aanbod hier.

Wie kan er bij ons terecht?

  • Jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS)
  • Jongeren met een spraaktaalontwikkelingsstoornis (STOS)
  • Jongeren met leer- en gedragsmoeilijkheden (BGS)
  • Jongeren die doof of slechthorend zijn (DSH)

Welke opleidingsvormen bieden wij aan?

Wij bieden binnen onze school 3 opleidingsvormen aan: OV1, OV3 en OV4.

 

  • Opleidingsvorm 1 is voor jongeren die een zinvolle dagbesteding willen en voorbereid worden op vrijwilligerswerk en/of integratie in een beschermd leef/werkmilieu.

 

  • Opleidingsvorm 3 is voor jongeren die voorbereid worden op werken in het gewone arbeidsmilieu en een opleiding willen volgen tot het behalen van een getuigschrift.

 

  • Opleidingsvorm 4 is voor jongeren die het leerplan volgen van het gewoon secundair onderwijs maar dan binnen het buitengewoon onderwijs. Zij behalen een diploma secundair onderwijs.