Aanbod secundair onderwijs

Wil jij een zinvolle dagbesteding?

Werk je graag op je eigen tempo in functie van je eigen mogelijkheden?

Heb je graag inspraak in je eigen leeftraject?

Wil je graag je sociale vaardigheden versterken?

Wil je graag begeleid worden op weg naar je toekomst?

Wil je vanuit je eigen interesse ervaringen op doen op de werkvloer als vrijwilliger?

Voor wie?

 • – Jongeren met een autismespectrumstoornis
 • – Jongeren met een spraaktaalontwikkelingsstoornis
 • – Jongeren die doof of slechthorend zijn

Lespakket

 • – sociale vaardigheidstraining
 • – arbeidsgerichte vaardigheden: zowel op school als buitenshuis
 • – creatieve vaardigheden
 • – projectwerking
 • – sport
 • – voeding: winkelen en bereiden van maaltijden
 • – toekomstgerichte vaardigheden: themawerking rond de toekomst (budgetbeheer, wonen, werken, vrije tijd,…)
 • – huishoudelijke vaardigheden: van strijken en wassen tot kleine huishoudelijke klusjes

Modulewerking

 • – cognitieve modules: wetenschap & techniek, talen, cijfers, … 
 • – motorische modules: houtbewerking, voeding, sport, … 
 • – vrije tijd: activiteiten, relaxatie, toneel, dieren & natuur, … 

Examenklas

Ben je cognitief sterk?

Heb je nood aan meer sturing?

Wil je een diploma BSO Kantoor – Logistiek halen?

Kan je zelfstandig werken?

Wil je graag je sociale vaardigheden versterken?

Wil je graag een voltijds lesprogramma op je eigen tempo? 

Wil je graag begeleid worden op weg naar je toekomst?

Leefleergroep

Wil je een individuele begeleiding op weg naar je toekomst?

Wil je een huiselijke, gezellige, veilige, voorspelbare plek? 

Wil je leren werken en ontspannen?