Onderwijs en zorg voor doven en slechthorenden heeft een jarenlange traditie (sedert 1835) in Jonghelinckshof en Emmaüs. Ondertussen is in en vanuit KOCA een gedifferentieerd palet ontwikkeld van onderwijs- en ondersteuningsvormen.

Een gedifferentieerd ondersteuningsaanbod

 

 

 • Het ondersteuningsaanbod van KOCA is bedoeld voor kinderen en jongeren bij wie de diagnose autismespectrumstoornis (AS)is vastgesteld door een externe erkende dienst zoals een centrum voor ontwikkelingsstoornissen, een (kinder)psychiatrische dienst, het referentiecentrum autisme.
 • Kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen kunnen terecht in:
  • KOCA Basisonderwijs en MFC
  • De KOCA Secundair Onderwijs en MFC
  • Het Geïntegreerd onderwijs (GON-begeleiding)
  • De dienst Beschermd Wonen

 

Doelstellingen en uitgangspunten van het ondersteuningsaanbod

 

 • De werking is gebaseerd op verschillende pijlers:
  • verduidelijking van de leef-leeromgeving
  • geïndividualiseerd onderricht
  • curriculum rond verschillende vaardigheidsgebieden
  • multidisciplinair team
  • geïntegreerde werking
  • functionaliteit
  • ouderwerking
  • wetenschappelijke reflectie
 • Individueel handelingsplan: Voor elk kind/elke jongere wordt een individueel handelingsplan opgesteld om zo via geïntegreerde werking vanuit het multidisciplinair team tot transfer en generalisatie van de functionele leerinhouden te komen. Afhankelijk van de individuele zorgvraag wordt het kind/de jongere begeleid op de volgende gebieden:
  • Sociaal-communicatieve vaardigheden
  • Zelfredzaamheid
  • Huishoudelijke vaardigheden
  • Vrije tijdvaardigheden
  • Schoolse vaardigheden
  • Werkvaardigheden en werkgedrag
 • Specifieke accenten in de werking:
  • Verduidelijken en voorspellen van de leef-leeromgeving
  • Aandacht voor het leren omgaan met het autisme
  • Individuele (psycho-emotionele) begeleiding via mentorschap
  • Begeleiding in functie van de seksuele ontwikkeling en seksualiteitsbeleving
  • Expliciete sociale vaardigheidstraining
  • Stimuleren van probleemoplossend denken via denkmomenten
  • Samenwerking met ouders
  • Intensieve, geïntegreerde, samenwerking onderwijs – MFC

 

Interessante Vlaamse websites m.b.t. autisme(spectrumstoornissen)

 

 • Vlaamse Vereniging Autisme: www.autismevlaanderen.be
 • Autisme centraal (kennis- en ondersteuningscentrum): www.autismecentraal.be
 • Opleidingscentrum Autisme: www.ocautisme.be
 • Vereniging ter bevordering van onderwijs en hulpverlening aan mensen met autisme: www.auctores.be
 • Op de website van Participate vind je uitvoerige informatie over autisme, strategieën en hulpmiddelen om jouw kind met autisme te helpen in zijn ontwikkeling. Omdat beelden meer zeggen dan woorden kan je meer dan 3 uur video’s bekijken. Met ‘De Wegwijzer’ kan je de moeilijkheden, mogelijkheden en de nood aan ondersteuning van jouw kind bundelen en online delen met familie, leerkrachten, babysit, … Zoek je gepaste ondersteuning? De ‘Praktische Gids’ kan je helpen bij je zoektocht. Ontdek meer op www.participate-autisme.be