Medicatie nemen op school of afwezig? Hier vind je belangrijke afspraken en tips die we graag meegeven.

Tips voor ouders

Als je vragen en opmerkingen hebt, aarzel niet om de school of de verantwoordelijke pedagoog te contacteren.

 

Kijk regelmatig in de schoolagenda van je zoon of dochter en handteken het wekelijks.

 

Verwittig het schoolsecretariaat voor 9.00 uur op het nummer 03/240.01.33 als je zoon of dochter afwezig of ziek is.

 

Vier afwezigheden kan je wettigen met de briefjes die je vooraan in het agenda kan vinden. Voor alle andere afwezigheden is een doktersbriefje nodig.

 

Afwezigheden tijdens de stageperiode of de examenperiode van OV4 moeten steeds met een doktersbriefje gewettigd worden.

 

De school start 1 september en duurt tot 30 juni.

 

Zorg dat je zoon of dochter op tijd op school is.

 

Zorg dat je zoon of dochter in orde is met zijn/haar materiaal en werkkledij.

 

Kom naar het oudercontact om het rapport te bespreken.

 

Geef adreswijzigingen en veranderde telefoonnummers onmiddellijk door zodat we je steeds kunnen bereiken.

 

Lees samen met je zoon of dochter het schoolreglement.

 

Als Nederlands niet je moedertaal is….. kom dan met een tolk naar de school of vraag hulp aan de school. Wij zorgen dan voor een tolk.

Ouderraad

Beste ouder(s),

 

Een school kan niet zonder leerlingen maar ook jij als ouder bent onmisbaar voor onze werking.

 

Tot enkele schooljaren geleden hadden we een zeer goed functionerende ouderraad. Wegens het afstuderen van hun jongeren en onvoldoende nieuwe kandidaten werd de ouderraad opgeheven.

 

Wat zijn de voornaamste doelstellingen van een ouderraad :

 

  • Belangenbehartiging van onze leerlingen.
  • Informatie uitwisselen tussen school, MFC en ouders.
  • Samenwerking tussen ouders en de school bevorderen.
  • Projecten van de school ondersteunen met daadwerkelijke of financiële hulp.
  • Zelf projecten organiseren.

 

In het verleden werden volgende acties georganiseerd:

 

  • Truffelactie, bloembollenactie, spaghettiavond, …
  • Uitnodigen van gastsprekers.
  • Sponsoren van activiteiten en materialen voor de jongeren.
  • Heraanleg van de speelplaats

 

Graag willen we opnieuw een ouderraad.

 

Indien u interesse hebt om ons occasioneel te helpen bij een concrete activiteit of wil deel uitmaken van de ouderraad, vragen wij u contact op te nemen met

Mevr. Van Bouwel.

 

U kan zich kandidaat stellen via mail of rechtstreeks op een oudercontactavond.

 

Alvast dank!