Wil je graag weten wie er bij ons terecht kan en welke opleidingsvormen wij aanbieden ? Bekijk ons aanbod hier.

Wie kan er bij ons terecht?

  • Jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS)
  • Jongeren met een spraaktaalontwikkelingsstoornis (STOS)
  • Jongeren met leer- en gedragsmoeilijkheden (BGS)
  • Jongeren die doof of slechthorend zijn (DSH)

Welke opleidingsvormen bieden wij aan?

Wij bieden binnen onze school 3 opleidingsvormen aan: OV1, OV3 en OV4.

 

  • Opleidingsvorm 1 is voor jongeren die een zinvolle dagbesteding willen en voorbereid worden op vrijwilligerswerk en/of integratie in een beschermd leef/werkmilieu.

 

 

  • Opleidingsvorm 4 is voor jongeren die het leerplan volgen van het gewoon secundair onderwijs maar dan binnen het buitengewoon onderwijs. Zij behalen een diploma secundair onderwijs. Bekijk hier de brochure over opleidingsvorm 4.

 

Je krijg de volledige informatie over de opleidingsvorm of het type door erop te klikken.
Of bekijk het virtuele plan hieronder om te zien wat er op school allemaal te zien is per afdeling!

OV1 Stap

OV3

OV4

DSH