Heb je nood aan ondersteuning in zelfstandig wonen of leef je graag met anderen in één van onze woonhuizen?

KOCA Volwassenenzorg ZuidAs

ZuidAs Groepswonen Antwerpen

 

Voor wie?

 

Voor jongvolwassenen met autisme en met een PVB (persoonsvolgend budget) die zelfstandig kunnen wonen.

 

 

Wat?

 

Een eigen kamer in een gedeelde woning waar regelmatig ook een begeleider aanwezig is.

 

 

ZuidAs Groepswonen Boom

 

Voor wie?

 

Voor jongvolwassenen met autisme en met een PVB (persoonsvolgend budget) die de eerste stap zetten naar zelfstandig wonen en nog ondersteuning nodig hebben.

 

Wat?

 

Een eigen kamer in een gedeelde woning. Dagelijks komt er een begeleider langs.

 

KOCA Volwassenenzorg De Klinkaard

De Klinkaard wil een thuis zijn voor volwassen vrouwen en mannen die doof zijn of slechthorend. Allen hebben ze één of meerdere bijkomende ondersteuningsnoden.

 

Sommigen zijn blind of slechtziend, anderen hebben een verstandelijke beperking. Enkelen behoren tot de groep van mensen met autisme of hebben psychische moeilijkheden.

 

De Klinkaard is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend voor 3 mensen die werkbekwaam zijn in een beschermde omgeving, en voor 21 niet-werkende volwassenen, waarvan 6 nursing-plaatsen.
Naast een aangename woonomgeving heeft De Klinkaard een gedifferentieerd aanbod van dagactiviteiten.

 

De Klinkaard bouwde met Huis Tinel een extra aanbod uit voor volwassenen vrouwen en mannen die doof zijn of slechthorend. Door middel van een convenanten overeenkomst krijgen ze ondersteuning op maat. Daarbij kunnen ze de combinatie met een andere dagbesteding maken en beroep doen op de info die zij nodig hebben. Er wonen nu 4 inwoners samen die kunnen terugvallen op de ondersteuning vanuit De Klinkaard.

 

Klik hier voor meer info

 

 

 

Cliënten die daarvoor kiezen kunnen 24/7 beroep doen op telefonische permanentie op momenten waarop er geen begeleider aanwezig is.

 

 

Heb je daarnaast ook een vraag naar dagondersteuning, bekijk onze mogelijkheden in het dagcentrum.

 

Heb je daarnaast nog andere vragen of noden en wil je graag begeleiding bij jou thuis of in KOCA ? Dan kan je ook bij ons terecht voor ondersteuning. Bekijk onze mogelijkheden en aanbod voor mobiele en ambulante begeleiding.

 

Vragen over Persoonsvolgend Budget ? Neem contact op met het VAPH op www.vaph.be

Heb je een vraag over ons aanbod ?

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de opgegeven doeleinden