Voor alle giften die tussen 1 januari en 31 december 2020 geschonken worden krijgt u een belastingvermindering van 60% in plaats van de normale 45%.

Op 12 juni keurde het uitgebreide Kernkabinet een verhoging van 45 % naar 60% van de belastingvermindering voor giften in 2020 aan erkende instellingen goed. De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF)  (http://www.vef-aerf.be/) heeft dit gevraagd om de negatieve impact van Covid-19 op giften en schenkingen voor een stuk te compenseren.

Op donderdag 9 juli keurden de volksvertegenwoordigers de aanpassingen aan de wet eindelijk definitief goed!