Voor ouders

Beste ouder(s),

Een school kan niet zonder leerlingen maar ook jij als ouder bent onmisbaar voor onze werking.

 

Tot enkele schooljaren geleden hadden we een zeer goed functionerende ouderraad. Wegens het afstuderen van hun jongeren en onvoldoende nieuwe kandidaten werd de ouderraad opgeheven.

Wat zijn de voornaamste doelstellingen van een ouderraad :

  • Belangenbehartiging van onze leerlingen
  • Informatie uitwisselen tussen school, MFC en ouders
  • Samenwerking tussen ouders en de school bevorderen
  • Projecten van de school ondersteunen met daadwerkelijke of financiële hulp
  • Zelf projecten organiseren.

In het verleden werden volgende acties georganiseerd:

  • Truffelactie, bloembollenactie, spaghettiavond, …
  • Uitnodigen van gastsprekers.
  • Sponsoren van activiteiten en materialen voor de jongeren.
  • Heraanleg van de speelplaats

Graag willen we opnieuw een ouderraad.

Indien u interesse hebt om ons occasioneel te helpen bij een concrete activiteit of wil deel uitmaken van de ouderraad, vragen wij u contact op te nemen met

Mevr. Van Bouwel.

U kan zich kandidaat stellen via mail of rechtstreeks op een oudercontactavond.

Alvast dank!