Voor ouders

Tips voor ouders

 

 • Als je vragen en opmerkingen hebt, aarzel niet om de school of de verantwoordelijke pedagoog te contacteren.

 • Kijk regelmatig in de schoolagenda van je zoon of dochter en handteken het wekelijks.

 • Verwittig het schoolsecretariaat voor 9.00 uur op het nummer 03/240.01.33 als je zoon of dochter afwezig of ziek is.

 • Vier afwezigheden kan je wettigen met de briefjes die je vooraan in het agenda kan vinden.  Voor alle andere afwezigheden is een doktersbriefje nodig.

 • Afwezigheden tijdens de stageperiode of de examenperiode van OV4 moeten steeds met een doktersbriefje gewettigd worden.

 • De school start 1 september en duurt tot 30 juni.

 • Zorg dat je zoon of dochter op tijd op school is.

 • Zorg dat je zoon of dochter in orde is met zijn/haar materiaal en werkkledij.

 • Kom naar het oudercontact om het rapport te bespreken.

 • Geef adreswijzigingen en veranderde telefoonnummers onmiddellijk door zodat we je steeds kunnen bereiken.

 • Lees samen met je zoon of dochter het schoolreglement.

 • Als Nederlands niet je moedertaal is…..  kom dan met een tolk naar de school of vraag hulp aan de school. Wij zorgen dan voor een tolk.