Wil je graag weten welke expertise en kennis wij doorheen de jaren hebben opgebouwd ? Waarvoor je ook bij ons terecht kunt voor advies ? Bekijk onze troeven die voor jou van betekenis kunnen zijn.

Audiologie

Je kan bij ons terecht voor audiologische onderzoeken, informatie, advies en ondersteuning bij hulpmiddelen en hoortoestelaanpassingen. Kijk voor meer info op onze pagina audiologische begeleiding.

Armoede

Ongeveer een vierde van onze kinderen en jongeren leeft thuis in armoede. Dit brengt vaak een complexe waaier van problemen met zich mee. Een ervaringsdeskundige armoede ondersteunt gezinnen via huisbezoeken, oudergroep, vakantie, etc. KOCA heeft ook een uitgebreide armoedewerking. Kijk voor meer info op onze pagina armoede en diversiteit.

autismespectrumstoornissen

Kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) verwerken informatie op een andere manier.

 

·         We passen onze klas, leefgroep, materiaal, speelplaats, refter, lessen, … aan zodat kinderen, jongeren en volwassenen met ASS zich veilig voelen en kunnen groeien.

·         We zoeken op maat naar oplossingen om iedereen dezelfde kansen te geven.

·         We maken kinderen, jongeren en volwassenen met ASS sterk om hun talenten in te zetten en om met hun persoonlijke uitdagingen om te gaan.

Brussen

Broers en zussen van kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking hebben het niet altijd gemakkelijk. In KOCA zoeken we wat hen kan helpen om hiermee om te gaan.

communicatie

Communicatie neemt een belangrijke plaats in in ieders leven, maar is niet voor iedereen evident. Kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben op vlak van communicatie, ondersteunen wij door hulpmiddelen aan te reiken en een omgeving te creeëren waarin ze zich leren uitdrukken.

Doofheid en slechthorendheid

KOCA heeft een jarenlange traditie, sinds 1835, in onderwijs en zorg voor doven en slechthorenden (DSH).

 

·         We erkennen de twee werelden (biculturaliteit) en beschouwen de twee talen (bilinguïsme) (de Vlaamse Gebarentaal en het Nederlands) als evenwaardige talen.

·         We spelen in op recente technologische evoluties om een goede geluid- en spraakwaarneming mogelijk te maken.

·         We vertrekken altijd vanuit de mogelijkheden van de kinderen, jongeren en volwassenen.

·         We vinden het belangrijk dat dove en slechthorende kinderen en jongeren in contact kunnen komen met de dovenwereld om hun identiteit op te bouwen. We ondersteunen integratie in de horende wereld én de dove wereld.

·         We bieden een aanbod van Nederlands, maar ook van de Vlaamse Gebarentaal (VGT).

Eten

Eten is niet altijd evident. Dat zien we bij heel wat kinderen en jongeren in KOCA.  We hebben hier een duidelijke visie op en bouwen kennis en expertise uit om hiermee om te gaan. We ondersteunen kinderen en jongeren, begeleiders, teams, ouders en andere professionals.

Heb je vragen over eten? Stel ze ons via eten@koca.be 

Huiswerkbegeleiding

Lukt het niet goed om huiswerk te maken of zijn er moeilijkheden? Wij bieden begeleiding en helpen om tot zelfstandig huiswerk te komen.

Jobcoaching

Heb je autisme en heb je moeite met het zoeken naar werk, solliciteren, of wens je ondersteuning op de werkvloer? Kijk voor meer info op onze pagina werken.

Leermoeilijkheden

Heb jij of je kind leermoeilijkheden ? Wij kunnen jou hier in ondersteunen en mee op zoek gaan naar manieren en methoden zodat het leren vlotter gaat.

Multidisciplinair team

Bij kinderen, jongeren en volwassenen in een zorgsituatie zijn meerdere hulp- en zorgverleners betrokken.

Multidisciplinair samenwerken leidt ertoe dat het aanbod van hulpverlening zo goed mogelijk wordt afgestemd op de noden van de zorgvrager.  Door gebruik te maken van elkaars deskundigheid kan iedereen de beste zorg bieden vanuit zijn/haar rol en heeft iedereen een specifieke taak.

Intervisie en supervisie

Intervisie en supervisie zijn middelen die het leren op de werkplek vergroten. Het zijn verschillende vormen van werkbegeleiding die gericht zijn op reflectie en het creëren van feedback.

Supervisie wordt gekenmerkt door taakondersteuning en sociale en emotionele steun.
Bij intervisie worden werkproblemen besproken met als doel het functioneren te verbeteren.

 

Heb jij of je organisatie nood aan intervisie of supervisie ? Dan kan je ook bij ons terecht.

Motoriek

Motoriek is het vermogen om te bewegen. Een kind leert kruipen, staan, zitten, lopen, fietsen, skaten, enzovoort. Hierbij gaat het om grote bewegingen met de romp, armen en benen. Dit noemen we ook wel de grove motoriek. Bij fijne bewegingen, zoals een kraaltje vastpakken, knippen en een potlood gebruiken, hebben we het over de fijne motoriek. Soms hebben kinderen hier moeilijkheden mee. Wij kunnen jou hier advies in geven en jou helpen om dit te verbeteren en te oefenen.

Netwerktafels

Een overleg waarbij het kind, de jongere en de ouders samen met hulpverleners en andere belangrijke personen rond de tafel zitten. Er wordt tijdens het overleg samen met het kind, de jongere en de ouders een geïndividualiseerd zorgplan opgesteld en een geïndividualiseerd zorgteam samengesteld voor het kind of de jongere. De hulpvraag van het kind, de jongere en de ouders staat centraal.

Omgaan met emoties

Omgaan met emoties valt niet altijd mee. Of het nu gaat over je eigen emoties of die van een ander. Is dat dan te leren ? Het antwoord is ja ! Wij kunnen jou hier bij helpen om hier meer inzicht in te krijgen en tools aanreiken om hier beter mee om te gaan.

Ondersteuning thuis

Soms loopt het thuis niet altijd zoals je wilt of heb je misschien nood aan (tijdelijke) ondersteuning ? Wij kunnen jou hier bij helpen.

Onderzoeken van mogelijkheden in het zorglandschap

Het zorglandschap is de laatste tijd erg veranderd en er komt in sneltempo veel nieuwe reglementering op je af. Soms is het kluwen aan informatie zo groot dat je hulp nodig hebt om dit te ontwarren en terug een helder zicht krijgt op je mogelijkheden en wat voor jou van toepassing is. Wij kunnen jou hier bij helpen.

Opvang in leefgroepen

Voor meer informatie, kijk op onze pagina WONEN.

Ouders als partner

Wij zien ouders als belangrijke partner en als deskundigen. Samen met je ouders zoeken wij naar manieren om jou de best mogelijke zorg te bieden.

Inclusieve tewerkstelling

Voor meer informatie, kijk op onze pagina WERKEN.

Positief begeleiden

Wij zijn sterk in positief begeleiden. Methodieken die ons hierbij inspireren zijn Triple P, Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. Je kan bij ons ook terecht voor advies of vorming in jouw organisatie.

Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding betekent begeleiding bij de psychische-emotionele gevolgen en de sociale gevolgen (familie, gezin, relaties, werk) van een situatie of aandoening. Wij kunnen dit aan jou bieden.

Selectief mutisme

Selectief mutisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij een kind in sommige situaties niet ‘kan’ praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties heel goed kan. Voor ouders is het niet altijd gemakkelijk de gepaste opvoedingstijl te vinden voor hun kind met selectief mutisme. Wij kunnen jou en je kind helpen om te zoeken naar manieren om hier mee om te gaan.

Sociaal-emotionele ondersteuning

Sociaal-emotionele steun is een vorm van persoonsgerichte steun, zoals empathie, luisteren, begrip, solidariteit, waardering of bevestiging, en levert een belangrijke bijdrage aan het persoonlijk welbevinden en daarmee aan een evenwichtige opvoeding & ontwikkeling. Wij kunnen helpen om jouw behoeften in kaart te brengen en jou te stimuleren en te ondersteunen in je noden.

 

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk om te kunnen omgaan met anderen, te communiceren en op een fijne manier samen te leven. Deze vaardigheden leren komt niet altijd vanzelf en vragen vaak oefening. Wij kunnen jou helpen om deze aan te leren, te versterken en te oefenen.

Spraaktaalontwikkelingsstoornissen

Er is sprake van een spraaktaalontwikkelingsstoornis (STOS) wanneer iemand geen normale spraak- en/of taal- ontwikkeling doormaakt.

 

·         We passen onze taal en werkvormen aan zodat kinderen, jongeren en volwassenen ons beter begrijpen.

·         We reiken manieren aan zodat kinderen, jongeren en volwassenen zich beter kunnen uitdrukken.

·         We stimuleren om te communiceren in een heel veilig klimaat en creëren positieve ervaringen.

·         We zetten in op verschillende vormen van communicatie: verbaal en niet-verbaal (bv. lichaamstaal, pictogrammen, gebaren, …).

·         Omwille van de taalgevoelige periode en de grote impact op het zelfbeeld van kinderen beginnen we liefst zo vroeg mogelijk te ondersteunen.

Stressregulatie en relaxatie

Wil jij beter kunnen omgaan met stress? Ontdekken hoe je ademhaling je kan helpen in stressvolle situaties?
Heb je de indruk dat je minder presteert dan voorheen? Wij kunnen jou hierbij helpen.

Kracht uit rust

Methodiek om steviger in het leven te staan en je geestelijk gezond te voelen. Een goede geestelijke gezondheid stelt je in staat om je kansen te benutten en goed om te gaan met wat er op je pad komt.

Studievaardigheden

Hulp nodig bij studeren ? Last van faalangst en stress ? Wij kunnen jou helpen met een planning opmaken en studiemethoden aanreiken. Samen met jou kunnen we uitzoeken hoe je met stress kunt omgaan om tot betere resultaten te komen en zelfzekerder te worden.

Vakantiewerking

Kijk voor meer informatie op onze pagina vrijetijdsbesteding.

Verblijf tijdens de week

Kijk voor meer informatie op onze pagina WONEN.

Verblijf tijdens het weekend en vakanties

Kijk voor meer informatie op onze pagina WONEN.

Vrijetijdsinvulling

Kijk voor meer informatie op onze pagina vrijetijdsinvulling.

Woonondersteuning

Kijk voor meer informatie op onze pagina WONEN.

Meer info over onze troeven of heb je graag advies ? Vul onderstaand contactformulier in.

    Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de opgegeven doeleinden