Hier vind je informatie, hulpmiddelen en tips over verschillende thema’s. Neem zeker ook eens een kijkje op de website van KABASS !

Tips en hulpmiddelen

Hier vind je tips en hulpmiddelen die wij dagelijks in KOCA gebruiken om onze kinderen, jongeren en volwassenen ondersteuning te bieden en die ons richting geven in ons dagelijks handelen.

 

Klik op het thema om het bestand te openen en laat je inspireren.

 

 

 

Hulpboekje met pictogrammen om te vertellen wat er is gebeurd

 

KABASS : website voor jongvolwassenen met autisme

 

Opvoedingstips voor positief begeleiden en opvoeden

 

Positief begeleiden : hulpmiddelen voor kinderen om in de time out werking tot rust te komen

 

Triple P : strategieën om positieve relaties aan te gaan

 

 

Methodieken die ons inspireren

KOCA laat zich inspireren door verschillende methodieken, onder andere :

 

Rots en water :

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Triple p :

Triple P staat voor ‘Positive Parenting Program’ en is een methode voor opvoedingsondersteuning aan alle ouders. Het programma werd ontwikkeld door Prof. Matt Sanders (University of Queensland, Australië) en is gericht op het versterken van positieve opvoedingsvaardigheden van ouders om zo gedrags- en emotionele problemen bij kinderen en jongeren te verminderen.

 

NAGV :

Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de opvoeder: niet boven of naast de jongere, maar vanuit een volgehouden aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”. Nieuwe Autoriteit  en Geweldloos Verzet (NA&GV) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nieuwe Autoriteit staat voor een verbindende vorm van gezag.

 

Dosen / Vignero :

Grondlegger van het ontwikkelingsdynamisch kader is Anton Došen. Hij ontwikkelde de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO). Uitgangspunt is dat het inschatten van en afstemmen op de emotionele ontwikkeling een noodzakelijke stap is in een adequate beeldvorming en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Oplossingsgericht denken :

Methode om problemen op een krachtige en positieve manier te benaderen.

 

Contextversterkend werken :

KOCA wil contextversterkend werken. De gezinscontext wordt sterk betrokken via de mobiele begeleiders die ook bij de gezinnen thuis komen. Dankzij opvolging vanuit het overleg binnen teams, waar de mobiele begeleiders nu ook bij aansluiten, wordt deze brug sneller en vaker gelegd.

 

PTV :

Persoons en Teamgerichte Veiligheidstechnieken (PTV) maken deel uit van een agressiebeleid.  Het toepassen van de PTV past binnen een preventiebeleid en heeft als doel de gevolgen van een incident beperken. Bij deze fysieke technieken staan veiligheid en humaniteit voor beide partijen altijd centraal.

 

Netwerktafels :

Een cliëntoverleg waarbij het kind, de jongere en de ouders samen met hulpverleners en andere belangrijke personen rond de tafel zitten.

De hulpvraag van het kind, de jongere en de ouders staat centraal. Voor het overleg en de besluitvorming wordt een vast protocol gebruikt.

 

Andere

Heb je een vraag of wil je meer weten over onze tips en methodieken ? Stel je vraag hier.

    Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de opgegeven doeleinden