Wie of waar je ook bent,
wij staan naast je,
opdat je op eigen krachten verder kan.

Wij - Jij samen

We spreken vooral met jou, niet alleen over jou. In dialoog en verbondenheid werken we samen met jou, je gezin en je omgeving. We behandelen je niet, we handelen samen in een team van verschillende medewerkers uit onderwijs en zorg, waarbij jouw inbreng van bijzonder grote waarde is.

Je vragen, je noden, je bestaan – kortom JIJ bent richtinggevend.

Wie je ook bent

Bij ons ben je van harte welkom zoals je bent. Je mogelijkheden en je talenten zijn belangrijk. Je beperkingen, je kleur, je afkomst, je levensvisie … zien we als kansen. Wie je ook bent, wij omringen je met warme, liefdevolle aandacht en we doen dit vanuit het christelijk verhaal.

Waar je ook bent

We ondersteunen je daar waar het nodig is voor je welzijn. Hier, in het buitengewoon onderwijs al dan niet samen met zorg. Daar, in je gezin, in je school, in je eigen buurt, in je vrije tijd…

Wij staan naast je

We staan naast je: samen, gelijkwaardig, respectvol, ondersteunend. We gaan in gesprek over jouw weg, vanuit wat jij, samen met je ouders en je omgeving, ons aangeeft.

Hierbij dringen we ons niet op en geven we onze inzichten en ervaringen een plaats in de begeleiding. Je kan rekenen op onze bekwame inzet en voortdurende vorming. We gaan bedachtzaam om met de middelen die we van de overheid – onderwijs en zorg – krijgen en erkennen onze grenzen en beperkingen. We willen als medewerkers deugd hebben aan en groeien in de weg die we met jou gaan.

Daarbij steunen we ook elkaar, we dragen zorg voor de groei en het welzijn van onze collega’s.

Opdat je op eigen kracht verder kan...

We blijven naast je staan zolang en zoveel als nodig voor je welzijn, maar ook niet langer en meer dan nodig! Vanuit een geloof in jouw kunnen, helpen we je om je talenten te ontdekken en uit te bouwen.

Zo kan je op eigen kracht verder, verbonden met je gezin, je vrienden, je omgeving, om zo zelfstandig mogelijk je eigen leven uit te bouwen. Tegelijk willen we de omgeving waarin je terecht komt én de samenleving versterken, zodat jij daar echt welkom bent.